Välkommen till Föräldragruppen

Föräldragruppen är ett sätt att vara aktiv i föräldragruppen även mellan de planerade träffarna på BVC. Du kan diskutera, ställa frågor och prova på olika utmaningar.